แม่เหล็กยกเหล็ก HOWORK
เหล็กหนาถึง 250 mm

จำหน่ายเหล็กหลากชนิดปลีก-ส่งตามความต้องการ:
 • เหล็กแผ่นเหนียว (SS400)
 • เหล็กแบน
 • เหล็กฉาก
 • เหล็กรางน้ำ
 • เหล็กตัวซี
 • เหล็กไอบีม
 • เหล็กเอชบีม
 • เหล็กไวด์แฟรงค์
 • แป๊บโปร่งเหลี่ยม
 • แป๊บดำกลม
 • เหล็กสี่เหลี่ยมตัน
 • เหล็กเพลาขาว
 • เหล็กเส้นก่อสร้าง
 • เหล็กแผ่นแข็ง (S50C)
 • เหล็กแบนแข็ง
 • เหล็กสี่เหลี่ยมแข็ง
 • เหล็กเพลาแข็ง
 • เหล็กเพลาแข็งเหนียว
Free Web Hosting