บริษัท ฮ้อเซ่งเฮงค้าเหล็ก จำกัด

1773/3-5 หมู่ที่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์: (02)7548434-6, (02)3852896-7
โทรสาร: (02)0498250

E-mail: hshsteel@live.com
Website: www.horsengheng.com   

Hor Seng Heng Map 
Free Web Hosting